Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ Tài nguyên Môi trường

03/02/2023 14:24 Số lượt xem: 218

Ngày 3/2/2023, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt tại Chi bộ Tài nguyên môi trường. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trọng Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Chánh Văn phòng Huyện ủy.


Các đại biểu dự buổi sinh hoạt Chi bộ

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã thông tin tới các đảng viên trong Chi bộ kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể của huyện trong năm 2022 và thông báo các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 của huyện; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ tháng 1/2023, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ tháng 2/2023. Trong tháng 1/2023, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Phòng Tài nguyên và Môi trường trong tháng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về TNMT; hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tổ chức tiếp nhận và thẩm định thống kê đất đai năm 2022 của các xã, Thị trấn; tiếp nhận và thẩm định 14 lượt hồ sơ đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 20 lượt hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 7 hồ sơ ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có quyết định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, trong tháng đã tiếp nhận và chuyển tiếp hồ sơ tồn đọng các tháng trước là 1.467 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết được 1104 hồ sơ. Ban Quản lý dự án đã làm hồ sơ trình phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành và thực hiện thi công, đấy nhanh tiến độ các dự án đang thi công. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, có chuyển biến tích cực.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ cho cuộc họp và kết quả mà chi bộ đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Chi bộ phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm từ những hạn chế, yếu kém từ đó đề ra giải pháp để thực hiện đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; tập trung công tác kiểm tra, giám sát,  nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Chú trọng xây dựng kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên và có đánh giá, rút kinh nghiệm. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Dương - Thu Hòa ( Trung tâm VHTT và Truyền Thống)