Ngày 13 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Trước sự biến động của giá nguyên vật liệu, cộng với việc vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên hầu hết các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều bị chậm tiến độ. Hiện tỉnh đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình này.