Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

13/01/2023 15:25 Số lượt xem: 793

Ngày 11/01, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Kế hoạch và Đầu tư long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội được chọn chỉ đạo tổ chức điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các CĐCS trong toàn khối Công đoàn Viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện có 114 đoàn viên (69 nam, 45 nữ), 4 Tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Ban chấp hành (BCH) Công đoàn phối hợp với chính quyền, các phòng chuyên môn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVVLĐ); xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư bỏ phiếu tại Đại hội

Hằng năm, BCH Công đoàn xây dựng chương trình công tác cụ thể, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động; các phong trào thi đua được quan tâm, tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, CBCCVCLĐ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, đảm bảo các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở trong các hoạt động của cơ quan, công đoàn. Đoàn viên tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và trong các phong trào thi đua của cơ quan và Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.