Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch năm 2023

05/01/2023 14:50 Số lượt xem: 283

Sáng 04/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2022, Bộ KH&ĐT đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Về các nhiệm vụ trong năm 2023, Bộ KH&ĐT tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích toàn ngành KH&ĐT đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò tham mưu chiến lược có những giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, huy động được mọi nguồn lực ngoài xã hội; phân bổ nguồn lực của nhà nước hiệu quả, hợp lý, tránh dàn trải; chuyển đổi số trong thống kê, truyền thông; hoàn thành nhiệm vụ đầu mối liên Chính phủ Việt Nam - Lào; phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch ,vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảm bộ máy, nhất là khâu trung gian, dân chủ trong công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị sở KH&ĐT tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hoá các chỉ đạo và đưa vào chương trình công tác năm 2023; rà soát các cơ chế chính sách về đầu tư, tham mưu các nội dung cần sửa đổi bổ sung, thể chế hoá khơi thông nguồn lực phát triển. Đồng thời, chủ trì, rà soát các điểm nghẽn trong lĩnh vực đầu tư, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; phối hợp đẩy mạnh truyền thông cơ chế, chính sách của Trung ương, địa phương và kết quả nổi bật trong năm 2022, tạo khí thế phấn khởi, đồng thuận, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp./.

Nguồn: Nguồn: bacninh.gov.vn