Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

15/11/2022 09:58 Số lượt xem: 1804

Xem Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đây:

1. Các văn bản pháp lý liên quan.

2. Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6892
Đã truy cập : 130419830