Khơi dậy lợi thế so sánh, tạo động lực phát triển kinh tế Bắc Ninh trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

27/09/2022 13:25 Số lượt xem: 651

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 19/9/2022 và các ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 20/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục phối hợp cùng Đơn vị tư vấn nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, trực tiếp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các phòng chuyên môn của Sở đã đưa Đơn vị tư vấn đi khảo sát thực tế và giới thiệu các tuyến giao thông huyết mạch, các khu vực quy hoạch phát triển công nghiệp, logistic, các điểm và tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh trong các ngày từ 22/9/2022 dến 23/9/2022.

Ảnh: Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Khu cảng cạn và dịch vụ Logistics tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong