Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/11/2022)

23/11/2022 07:21 Số lượt xem: 613

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 11 năm 2022

Trong tháng 11/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 11/2022 đạt 98,36%, đứng thứ 8 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 273 doanh nghiệp (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 2.628,3 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,63 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 103 đơn vị (tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 358 doanh nghiệp (giảm 72,9% so với cùng kỳ 2021)37 đơn vị trực thuộc (giảm 66,67% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 88 doanh nghiệp (tăng 83,3% so với cùng kỳ 2021) 01 đơn vị trực thuộc (giảm 66,67% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 32 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 30 doanh nghiệp (tăng 20% so với cùng kỳ 2021)24 đơn vị trực thuộc (bằng số cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 129 doanh nghiệp (tăng 79,2% so với cùng kỳ 2021)11 đơn vị trực thuộc (tăng 120% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 49 doanh nghiệp (tăng 6,5% so với cùng kỳ 2021) 6 đơn vị trực thuộc (giảm 33,34% so với cùng kỳ 2021).

1.2. Tình hình ĐKDN trong 11 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 11 tháng đầu năm 2022 đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 2.443 doanh nghiệp (tăng 15,5% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 20.036,37 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,2 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 961 đơn vị (tăng 29,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 3.817 doanh nghiệp (giảm 9,6% so với cùng kỳ 2021)509 đơn vị trực thuộc (tăng 7,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 665 doanh nghiệp (giảm 44,7% so với cùng kỳ 2021)154 đơn vị trực thuộc (tăng 275,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 304 doanh nghiệp (tăng 13,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 291 doanh nghiệp (tăng 44,05% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.409 doanh nghiệp (tăng 46,01% so với cùng kỳ 2021) 193 đơn vị trực thuộc (tăng 43% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 792 doanh nghiệp (tăng 24,1% so với cùng kỳ 2021) 125 đơn vị trực thuộc (tăng 20,2% so với cùng kỳ 2021).

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/11/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 338.937,77 tỷ đồng và 4.941 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 17.930 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 329.348,97 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 18,4 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.757 đơn vị;

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế theo văn bản 2139/CTBNI-KK ngày 29/7/2021: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra quyết định thu hồi đối với 3.463 doanh nghiệp.

-Về trình tự thực hiện thu hồi hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế tại văn bản 2144/CTBNI-KK của Cục thuế tỉnh: Đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ra thông báo yêu cầu báo cáo đối với 73/73 doanh nghiệp do cơ quan thuế đề xuất.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.340 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 9.588,8 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 184 đơn vị.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 956 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 318 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thành phố Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư: 70 lượt tiếp nhận; lĩnh vực xây dựng cơ bản: 83 lượt tiếp nhận.

- Ban hành văn bản 2172/KHĐT-ĐKKD ngày 31/10/2022 về việc trả lời văn bản số 1218/BNI-TTGS của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập chi nhánh Eximbank và Vietcombank tại tỉnh Bắc Ninh;

- Ban hành văn bản số 2182/KHĐT - ĐKKD ngày 01/11/2022 về trả lời đề nghị của Công ty TNHH thương mại Fancom;

- Ban hành văn bản số 2218/KHĐT-ĐKKD ngày 05/11/2022 về trả lời câu hỏi của công dân “Thành lập công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài”;

- Ban hành văn bản số 2231/KHĐT-ĐKKD ngày 08/11/2022 về trả lời công văn của Công ty cổ phần thương mại Vật liệu Việt về yêu cầu biện pháp ngăn chặn với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Yoong Jin;

- Ban hành văn bản số 2230/KHĐT-ĐKKD ngày 08/11/2022 về trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Nguyễn Thị Đức;

- Tổ chức họp các ngành, đơn vị liên quan về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần PPI, đồng thời ban hành văn bản số 2296/KHĐT-ĐKKD ngày 15/11/2022 đề nghị các ngành, đơn vị cho ý kiến để trả lời kiến nghị của Công ty.

III. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Ban hành văn bản số 2267/KHĐT-ĐKKD ngày 11/11/2022 về trả lời công văn số 1894/STNMT-QLĐ Đ, Đ Đ&BĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường về cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh;

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh, Toà án nhân dân các cấp, cơ quan Thi hành án các cấp phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

  • Số lượt cung cấp: 19 lượt, trong đó 14 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 565 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1. Về chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

- Trong tháng 11/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 349 lượt kết quả;

- Luỹ kế đến tháng 11/2022: thực hiện 3.415 lượt trả kết quả.

2. Về việc cấp pháp chữ ký số công cộng:

Ngày 28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Tính đến ngày 19/11/2022, theo báo cáo của các đơn vị Nhà thầu đã thực hiện cấp phát chữ ký số công cộng đối với: 489 doanh nghiệp.

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 11 11 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6940
Đã truy cập : 130422865