Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 164
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 167/KHĐT.ĐTG V/v trả lời câu hỏi của công dân về việc đăng thông báo mời thầu nhưng không có đơn vị nào tham gia Hành chính 02/02/2023
2 04/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 Lĩnh vực khác 16/01/2023
3 92/KHĐT.ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân về việc lát đá vỉa hè khu vực Niềm Xá - Phường Kinh Bắc Hành chính 16/01/2023
4 251/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2022 Hành chính 28/12/2022
5 389/BC-KHĐT.KTĐN Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 20/12/2022) HC 22/12/2022
6 2589/KHĐT.ĐTG V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 Xây dựng cơ bản 22/12/2022
7 386/BC-KHĐT.ĐKKD Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/12/2022) Đăng ký kinh doanh 21/12/2022
8 385/BC-KHĐT.THQH Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2022 Kinh tế - Tổng hợp 20/12/2022
9 2409/KHĐT.ĐKKD V/v trả lời đơn đề nghị của công dân Hành chính 02/12/2022
10 354/BC-KHĐT.KTĐN Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 21/11/2022) Đăng ký kinh doanh 25/11/2022
11 350/BC-KHĐT.THQH Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 Lĩnh vực khác 23/11/2022
12 351/BC-KHĐT.ĐKKD Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/11/2022) Đăng ký kinh doanh 22/11/2022
13 2218/KHĐT.ĐKKD V/v Thành lập công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hành chính 04/11/2022
14 318/BC-KHĐT.KTĐN Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh HC 31/10/2022
15 313/BC-KHĐT.ĐKKD Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/10/2022) Đăng ký kinh doanh 21/10/2022
16 1963/KHĐT.ĐKKD Trả lời đơn tố cáo của công dân Cao Thị Thoan Hành chính 02/10/2022
17 1876/KHĐT.QLN V/v Trả lời công dân. Hành chính 22/09/2022
18 1858/KHĐT.ĐKKD V/v hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp Hành chính 21/09/2022
19 258/BC-KHĐT.ĐKKD Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/9/2022) Đăng ký kinh doanh 21/09/2022
20 1652/KHĐT.KTĐN V/v Trả lời câu hỏi của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Hành chính 21/08/2022
Trang 1/9|<<123456>>|