Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 21/11/2022)
Số ký hiệu 354/BC-KHĐT.KTĐN Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Giám đốc Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh File đính kèm
Nội dung Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 21/11/2022)