Văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 20/12/2022)
Số ký hiệu 389/BC-KHĐT.KTĐN Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/12/2022 Người ký Phó giám đốc Nguyễn Quang Thành
Lĩnh vực HC File đính kèm
Nội dung Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (tính đến ngày 20/12/2022)
Văn bản khác :