Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Online : 6507
Đã truy cập : 88312849

Thực hiện Kế hoạch số 335/KHPBPL-CCKL ngày 22/12/2023 về việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật và tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2023; ngày 21/3/2023, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2023.