Ngày 13 tháng 8 năm 2022

Ngày 11/8, Chi bộ Bưu chính Viễn thông - Chi bộ đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) dự, chỉ đạo Đại hội.