Sở Tư pháp triển khai công tác năm 2024

09/01/2024 19:57 Số lượt xem: 470

Chiều 09/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân.

Năm 2023, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh và của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong năm, Sở đã tham gia đóng góp ý kiến vào 174 dự thảo văn bản của các Sở, ban, ngành tỉnh và 57 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư; giúp UBND tỉnh thẩm định 45 lượt dự thảo văn bản; tiến hành rà soát 150 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành; tự kiểm tra 27 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, kiểm tra theo thẩm quyền 42 văn bản do UBND huyện ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nội dung, hình thức tiếp tục được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, tình hình. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được tăng cường. Các hoạt động công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh; việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được thực hiện đúng quy định, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân.

Năm 2024, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác Tư pháp, nhất là nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp và pháp chế của Sở, ngành, doanh nghiệp; từng bước đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, qua đó, góp phần ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Sâm và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Thị Hồng Nhung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận, biểu dương những kết quả của Sở Tư pháp đạt được trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Tư pháp bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, nhất là ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Đăng Việt và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trương Minh Thắng trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng lực, chất lượng cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 20 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng.