Sáng 25/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.