Chiều 21/12, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.