Ngày 30 tháng 11 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Online : 5584
Đã truy cập : 79926272

Nhằm cụ thể hoá Đồ án Quy hoạch Vùng (QHV) tỉnh Bắc Ninh, Đồ án QHV huyện Gia Bình và Chương trình phát triển đô thị tỉnh, UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung (QHC) đô thị Gia Bình và Nhân Thắng.