Bảng tổng hợp di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt thị xã Từ Sơn

29/05/2018 08:53 Số lượt xem: 16639

I. TỔNG HỢP DI TÍCH CẤP TỈNH

STT

TÊN CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

ĐỊA ĐIỂM

CẤP XẾP HẠNG

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

GHI CHÚ

 
 
 

1

2

3

5

6

7

 

1

Từ đường họ Nguyễn Thạc

 

Khu phố Trung Hoà

P. Đình Bảng

Di tích lịch sử -văn hoá. UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 630/QĐ-CT, ngày 06/7/2000.

UBND phường Đình Bảng

 

 

2

Chùa Kim Đài

Khu phố ChùaĐài

P. Đình Bảng

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2011

UBND phường Đình Bảng

 

 

3

Chùa Dận (Chùa Cổ Pháp)

Khu phố Chùa Dận

P. Đình Bảng

 

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2011

UBND phường Đình Bảng

 

 

4

Đền Rồng (thờ bà Lý Chiêu Hoàng)

Xí nghiệp gạch Từ Sơn P. Đình Bảng

 

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2011

UBND phường Đình Bảng

 

 

5

Đền thờ họ Nguyễn Hữu làng Mai Động

 

Thôn Mai Động

xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá. UBND tỉnh Bắc ninh xếp hạng ngày 19/12/1998, quyết định số 104/1998/QĐ-UB.

UBND xã Hương Mạc

 

 

6

Đền thờ các tiến sỹ họ Trần

 

Làng Kim Thiều

xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá. UBND tỉnh xếp hạng ngày 19/12/1998. Quyết định số 106/1998/QĐ-UB.

UBND xã Hương Mạc

 

 

7

Đền thờ và phần mộ Hoàng giáp Đỗ Đại Uyên

 

Làng Hương Mạc (Me cả). xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá. UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng. Quyết định số 105/1998/QĐ-UB ngày 14/12/1998.

UBND xã Hương Mạc

 

 

8

Đình làng Kim Bảng

 

Thôn Kim Bảng

xã Hương Mạc

 

Di tích lịch sử văn hoá, thờ Cao Sơn quý minh thời Hựng Vương. UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 161/QĐ-CT, ngày 8/02/2002.

UBND xã Hương Mạc

 

 

9

Chùa làng Kim Bảng (Khánh tâm Tự)

 

Thôn Kim Bảng

xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá. UBND tỉnh xếp hạng Quyết định số 161/QĐ-CT, ngày 8/02/2002.

UBND xã Hương Mạc

 

 

10

Từ đường họ Nguyễn Chu

 

Thôn Kim Thiều

xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá, thờ các vị đại khoa của dũng tộc. UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 135/QĐ-CT, ngày 29/01/2003

UBND xã Hương Mạc

 

 

11

Đình Hương Mạc

 

Thôn Hương Mạc xã Hương Mạc

Di tích lịch sử văn hoá thờ Cao sơn và Cao Sơn quý Minh, UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 2177/QĐ-CT ngày 20 tháng 12 năm 2004

UBND xã Hương Mạc

 

 

12

Nhà thờ họ Nguyễn Doãn

Thôn Kim Thiều

xã Hương Mạc

Di tích cấp tỉnh, thành phố theo Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 04/08/2011

 

 

 

13

Lăng Tại Thọ Hầu Đàm Viết Kính

Thôn Kim Bảng

xã Hương Mạc

Đó được UBND tỉnh xếp hạng theo QĐ số 235/QĐ-UBND ngày 21/02/2006

UBND xã Hương Mạc

 

 

14

Nhà thờ họ Đàm Công

Thôn Kim Bảng

xã Hương Mạc

Đó được UBND tỉnh xếp hạng theo QĐ số 290/QĐ-UBND ngày 28/2/2007

UBND xã Hương Mạc

 

 

15

Đền thờ họ Nguyễn, thôn Phù Khê

 

Thôn Phù Khê Đông xã Phù Khê

Di tích lịch sử văn hoá (đền thờ đại tôn đồng chí Nguyễn Văn Cừ), UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng. Quyết định số 12/1998/QĐ-UB, ngày 31/12/1998.

UBND xã Phù Khê

 

 

16

Chùa làng Phù Khê Đông (Vĩnh Lại tự)

 

Thôn Phù Khê Đông xã Phù Khê

UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 282/QĐ-CT, ngày 18/3/2002.

UBND xã Phù Khê

 

 

17

Nhà thờ họ Nguyễn

Thôn Phù Khê thượng xã Phù Khê

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2009

UBND xã Phù Khê

 

 

18

 Nhà thờ họ Nguyễn Bá

Thôn Phù Khê Thượng xã Phù Khê

Di tích cấp tỉnh, thành phố Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015

UBND xã Phù Khê

 

 

19

Đền thờ trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính (Trạng Cháy),

 

Xãm Sóc

Xã Phù Chẩn

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 165/CT, ngày 24/02/1998.

UBND xã Phù Chẩn

 

 

20

Lăng vua Lê Uy Mục

 

Thôn Rích Gạo

Xã Phù Chẩn

UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 282/QĐ-CT, ngày 18/3/2002.

UBND xã Phù Chẩn

 

 

21

Văn chỉ-Hương Hiền từ

Phù Lưu

 P. Đông Ngàn

UBND tỉnh xếp hạng theo QĐ số 1034, ngày 17/9/2013.

UBND P.Đông Ngàn

 

 

22

Nhà thờ họ Chu Tam

Phù Lưu

phường Đông Ngàn

UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng năm 2006

UBND phường Đông Ngàn

 

 

23

Nhà thờ đại tôn họ Hoàng

Khu phố Phù Lưu

phường Đông Ngàn

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2013

UBND phường Đông Ngàn

 

 

24

Nhà thờ chi 3 họ Hoàng

Khu phố Phù Lưu

phường Đông Ngàn

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2013

UBND phường Đông Ngàn

 

 

25

Đình làng Đại Đình

 

Đại Đình

p. Tân Hồng

UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 226/QĐ-CT, ngày 10/3/2003.

UBND P.Tân Hồng

 

 

26

Chùa Cổ Pháp

Đại Đình

p. Tân Hồng

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2008

UBND P.Tân Hồng

 

 

27

Chùa Nội Trì

Nội Trì

p.Tân Hồng

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 113/1998/QĐ-UB,  ngày 31/12/1998, thờ các vị khoa bảng của gia tộc.

UBND P.Tân Hồng

 

 

28

Đình làng Phúc Tinh

 

Thôn Phúc Tinh

xã Tam Sơn

Di tích lịch sử văn hoá thờ đức thánh Tam Giang (Trương Hống, Trương Hát). UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết  định số 115/QĐ-CT, ngày 20/01/2004.

UBND xã Tam Sơn

 

 

29

Nhà thờ quan thái y Vũ Viết Hiền

 

Thôn Dương Sơn

xã Tam Sơn

Di tích cấp tỉnh, thành phố theo Quyết định số 2179/QĐ-CT ngày 20/12/2004

UBND xã Tam Sơn

 

 

30

Đình Thọ Trai

Thôn Thọ Trai

xã Tam Sơn

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2010

UBND xã Tam Sơn

 

 

31

Đền Thọ Trai

Thôn Thọ Trai

xã Tam Sơn

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2010

UBND xã Tam Sơn

 

 

32

Chùa Phúc Tinh (Diên Phúc tự)

Thôn Phúc Tinh

xã Tam Sơn

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2013

UBND xã Tam Sơn

 

 

33

Chùa làng Trịnh Nguyễn

Khu phố Trịnh Nguyễn p.Châu Khê

UBND tỉnh xếp hạng theo QĐ số 1374/QĐ-UBND ngày 25/10/2006

UBND phường Châu Khê

 

 

34

Chùa làng Trịnh Xá

Trịnh Xá

P. Châu Khê

Di tích cấp tỉnh, thành phố Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 09 thỏng 02 năm 2015

UBND phường Châu Khê

 

 

35

Đền làng Trịnh Xá

Trịnh Xá

P. Châu Khê

Di tích cấp tỉnh, thành phố Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 09 thỏng 02 năm 2015

UBND phường Châu Khê

 

 

36

Đình làng Trịnh Xá

Trịnh Xá

P. Châu Khê

Di tích cấp tỉnh, thành phố Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 09 thỏng 02 năm 2015

UBND phường Châu Khê

 

 

37

Đền thờ và phần mộ tiến sỹ Nguyễn Ngô Chung

Cẩm Giang p. Đồng Nguyên

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 1598/CT, ngày 30/11/1996.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

38

Đình làng Lễ Xuyên

 

. Lễ Xuyên

p. Đồng Nguyên

UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 142/QĐ-CT, ngày 29/01/2003.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

39

Chùa Làng Tam Lư (Kính Thiên Tự)

Tam Lư

p. Đồng Nguyên

UBND tỉnh xếp hạng theo QĐ số 1375/QĐ-UBND ngày 25/10/2006.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

40

Nhà cụ Tú Ba-Ông ngoại đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Cơ sở nuôi dưỡng đồng chí Nguyễn Văn Cừ thời niên thiếu).

Cẩm Giang

p. Đồng Nguyên

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 1598/CT, ngày 30/11/1996.

 

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

41

Nhà thờ họ Nguyễn

 

Khu phố 2 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên

Di tích cấp tỉnh, thành phố

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

42

Đình làng Tiêu Thượng

 

Thôn Tiêu Thượng-Tương Giang

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 1598/CT, ngày 30/11/1996.

UBND xã Tương Giang

 

 

43

Chùa làng Tạ Xá (Liên hoa tự)

 

Thôn Tạ Xá-Tương Giang

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 233/QĐ-CT, ngày 20/3/2004.

UBND xã Tương Giang

 

 

44

Đình làng Hưng Phúc

 

Thôn Hưng Phúc-Tương Giang

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 236/QĐ-CT, ngày 20/02/2004.

UBND xã Tương Giang

 

 

45

Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh

Thôn Hưng Phúc-Tương Giang

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2012

UBND xã Tương Giang

 

 

46

Đình làng Tiêu Sơn

Thôn Tiêu Sơn-Tương Giang

Di tích cấp tỉnh, thành phố theo Quyết định số 18/01/2011

UBND xã Tương Giang

 

 

 

 

II. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA

STT

TÊN CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

ĐỊA ĐIỂM

CẤP XẾP HẠNG

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

GHI CHÚ

 
 
 

1

2

3

5

6

7

 

1

Đình làng Đình Bảng

Khu phố  Đình

P. Đình Bảng

Bộ VHTT xếp hạng theo QĐ số 313/VH-VP ngày 28/4/1962

UBND phường Đình Bảng

 

 

2

Nhà cụ Đám Thi:

Khu phố Thịnh Lang P. Đình Bảng

Di tích lịch sử cách mạng. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 54/VH-QĐ, ngày 29/4/1979.

UBND phường Đình Bảng

 

 

3

Chùa Đồng Kỵ

(Tây Am Tự)

Đồng Kỵ

Di tích LS cách mạng. Bộ VHTT xếp hạng theo QĐ số 15/VH-QĐ ngày 13/3/1974

UBND phường Đồng Kỵ

 

 

4

Đình Đồng Kỵ

Đồng Kỵ

Di tích LSVH. Bộ VHTT xếp hạng theo QĐ số 28/BVH ngày 18/01/1988 thờ đức thánh Thiên Cương và thần nông nghiệp

UBND phường Đồng Kỵ

 

 

5

Đền Đồng Kỵ

 

Đồng Kỵ

Di tích lịch sử văn hoá. Bộ VHTT xếp hạng theo  Quyết định số 28/BVH, ngày 18/01/1988, thờ Đức Thánh Thiện Cương và Thần nông nghiệp.

UBND phường Đồng Kỵ

 

 

6

Đền làng Trang Liệt

Khu phố Trang Liệt

 

Di tích lịch sử văn hoá. Bộ VHTT xếp hạng theo  Quyết định số 28/BVH, ngày 18/01/1988,

UBND phường Trang Hạ

 

 

7

Đình làng Trang Liệt

Khu phố Trang Liệt

 

Di tích lịch sử văn hoá. Bộ VHTT xếp hạng theo  Quyết định số 28/BVH, ngày 18/01/1988,

UBND phường Trang Hạ

 

 

8

Đền làng Bính Hạ

 

Khu phố Bính Hạ -Trang Liệt

Di tích lịch sử văn hoá. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 457/BVH, ngày 25/3/1991. Thờ Tam Ngọ linh ứng Đại Vương, Hoàng hậu phu nhân công chúa (Thời Trưng nữ vương).

UBND phường Trang Hạ

 

 

9

Đền thờ Đàm Công Hiệu (Đàm Quốc Sư)

 

 

Thôn Hương Mạc xã Hương Mạc

Di tích lưu niệm danh nhân khoa bảng. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 28/BVH, ngày 28/01/1988.

UBND xã Hương Mạc

 

 

10

Đền thờ Đàm Thận Huy (Tiết Nghĩa từ)

 

Thôn Hương Mạc

xã Hương Mạc

Di tích danh nhân văn hoá. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 28/BVH, ngày 28/01/1988, thờ trung thần nhà Lê-Tiết nghĩa Đại Vương -Đàm thận Huy, chống lại nhà Mạc đến cùng.

UBND xã Hương Mạc

 

 

11

Nhà thờ và phần mộ tiến sỹ Đàm Đình Cư nhà khoa bảng thời Lê.

 

Thôn Hương Mạc

xã Hương Mạc

Di tích lịch sử danh nhân. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989.

UBND xã Hương Mạc

 

 

12

Đền thờ phần mộ trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (Trạng nguyên từ)

 

Thôn Hương Mạc xã Hương Mạc

Di tích lịch sử danh nhân. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989. Nguyễn Giản Thanh (Tức Trạng Me)-danh nhõn khoa bảng thời Lờ.

UBND xã Hương Mạc

 

 

13

Đình làng Mai Động

Thôn Mai Động

xã Hương Mạc

Di tích kiến trúc Nghệ thuật. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989, thờ đức thánh Quý Minh-tướng thời Hùng Vương, có công đánh dẹp giặc thục.

UBND xã Hương Mạc

 

 

14

Chùa làng Đồng Hương (Tôn Linh Tự)

 

Thôn Đồng Hương xã Hương Mạc

Di tích lịch sử cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa năm 1945. Bộ VHTT xếp hạng theo quyết định số 1460/VH-QĐ, ngày 28/6/1996.

UBND xã Hương Mạc

 

 

15

Đình làng Tiến Bào

 

Thôn Tiến Bào

xã Phù Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 34/BVH, ngày 9/01/1990.

UBND xã Phù Khê

 

 

16

Khu lưu niệm nhà đồng chí Nguyễn Văn Cừ-Tổng bí thư của Đảng (1939 -1941).

Thôn Phù Khê Thượng xã Phù Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 38/BVH, ngày 28/01/1988.

UBND xã Phù Khê

 

 

17

Đình làng Nghĩa Lập.

 

Thôn Nghĩa Lập

xã Phù Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 1568/VH-QĐ, ngày 20/4/1995.

UBND xã Phù Khê

 

 

18

Đình Keo

 

Thôn Rích Gạo

Xã Phù Chẩn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 295/VH-QĐ, ngày12/02/1994.

 

UBND xã Phù Chẩn

 

 

19

Chùa làng Phù lưu (Pháp Quang tự)

 

Phù Lưu

P. Đông Ngàn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992.

UBND P.Đông Ngàn

 

 

20

Đình làng Phù Lưu

 

Phù Lưu

P. Đông Ngàn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992. Đền thờ thánh Tam Giang, phối thờ vừ tướng chí sỹ bản thôn.

UBND P.Đông Ngàn

 

 

21

Đền làng phù Lưu

 

Phù Lưu

P. Đông Ngàn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992.

UBND P.Đông Ngàn

 

 

22

Đền Nguyễn Thụ

 

Nguyễn Thụ

p. Đông Ngàn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 74/VH-BT, ngày 02/02/1993.

UBND phường Đông Ngàn

 

 

23

Chùa Nguyễn Thụ (Diên Phúc tự)

 

Nguyễn Thụ

p. Đông Ngàn

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 74/VH-BT ngày 2/2/1993.

UBND phường Đông Ngàn

 

 

24

Chùa làng Dương Lôi (Cha Lư tự)

 

Dương Lôi

p. Tân Hồng

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 74/VH-BT, ngày 2/2/1993.

UBND P.Tân Hồng

 

 

25

Đình làng Yên Lã

 

Yên Lã

p. Tân Hồng

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT, ngày 23/2/2004.

UBND P.Tân Hồng

 

 

26

Chùa làng Yên Lã

(Vô Vi tự)

 

Yên Lã

p. Tân Hồng

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT, ngày 3/2/2004.

UBND P.Tân Hồng

 

 

27

Đền thờ Bà Phạm Thị

(Đền Miễu)

Dương Lôi

P. Tân Hồng

Di tích cấp Quốc gia năm 2011

UBND P.Tân Hồng

Di tích cấp tỉnh, thành phố năm 2009

 

28

Đền thờ họ Ngô Nguyễn

 

Thôn Tam Sơn

xã Tam Sơn

Đồng chí là một trong những người có công tham gia thành lập Đảng CSVN. Di tích lưu niệm danh nhân. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989.

UBND xã Tam Sơn

 

 

29

Nhà đồng chí Ngô Gia Tự

 

Thôn Tam Sơn

xã Tam Sơn

Di tích kiến trúc nghệ thuật. Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992. Kiến trúc tiền thần hậu phật và thờ các nhà khoa bảng của địa phương.

UBND xã Tam Sơn

 

 

30

Chùa Tam Sơn

(Cảm ứng thánh tự)

 

Thôn Tam Sơn

xã Tam Sơn

Di tích cấp Quốc Gia

UBND xã Tam Sơn

 

 

31

Đình làng Dương Sơn

 

Thôn Dương Sơn

xã Tam Sơn

Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia xếp hạng năm 2009

UBND xã Tam Sơn

UBND tỉnh xếp hạng theo Quyết định số 2179/QĐ-CT ngày 20 tháng 12 năm 2004.

 

32

Đền làng Trịnh Nguyễn

 

Khu phố Trịnh Nguyễn p.Châu Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 34/BVH, ngày 9/01/1990

UBND phường Châu Khê

 

 

33

Đình làng Trịnh Nguyễn

 

Khu phố Trịnh Nguyễn p.Châu Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 34/BVH, ngày 9/01/1990.

UBND phường Châu Khê

 

 

34

Đền thờ Thuần Quận Công Trần Đức Huệ

 

Khu phố Đa Hội

P. Châu Khê

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992.

UBND phường Châu Khê

 

 

35

Đình làng Vĩnh Kiều

 

Vĩnh Kiều

p. Đồng Nguyên

 

 

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

36

Chùa làng Vĩnh Kiều (Thiên ứng tự)

 

 Vĩnh Kiều

p. Đồng Nguyên

 

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 138/BVH, ngày 31/01/1992.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

37

Đình làng Cẩm Giang

 

Làng Cẩm Giang

p. Đồng Nguyên

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

38

Đình làng  Tam Lư

 

Tam Lư

p. Đồng Nguyên

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 51/2001/QĐ-BVHTT, ngày 27/12/2001.

UBND phường Đồng Nguyên

 

 

39

Đền thờ và phần mộ tiến sỹ Nguyễn Văn Huy

thôn Tiêu Thượng xã Tương Giang

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 295/VH-QĐ, ngày 12/2/1994.

UBND xã Tương Giang

 

 

40

Đình làng Tiêu Long

 

Thôn Tiêu Long

xã Tương Giang

Bộ Văn hoá-Thông tin xếp hạng năm 2003

UBND xã Tương Giang

UBND tỉnh xếp hạng. Quyết định số 1598/CT, ngày 30/11/1996. Thờ đức thánh Cao sơn đại vương.

 

41

Đình làng Hồi Quan

 

Thôn Hồi Quan

xã Tương Giang

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 100/BVH, ngày 21/01/1989.

UBND xã Tương Giang

 

 

42

Chùa Tiêu

(Thiên tâm tự)

 

Thôn Tiêu Thượng xã Tương Giang

Bộ VHTT xếp hạng theo Quyết định số 154/BVH, ngày 25/01/1991.

UBND xã Tương Giang

 

 

 

         

III. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

STT

TÊN CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

ĐỊA ĐIỂM

CẤP XẾP HẠNG

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

GHI CHÚ

 
 
 

1

2

3

5

6

7

 

1

Đền Đô (Đền thờ Lý Bát Đế)

Khu phố Thượng

P. Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

2

Lăng vua Lý Thái Tổ

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

3

Lăng vua Lý Thái Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

4

Lăng vua Lý Thánh Tụng

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

5

Lăng vua Lý Nhân Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

6

Lăng vua Lý Thần Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

7

Lăng vua Lý Anh Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

8

Lăng vua Lý Cao Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

9

Lăng vua Lý Huệ Tông

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

10

Lăng bà Lý Chiêu Hoàng

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

11

Lăng nguyên phi ỷ Lan

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

12

Lăng bà Phạm Thị Ngà

Cánh đồng làng Đình Bảng

Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đề thờ các vị vua triều Lý)

UBND phường Đình Bảng

 

 

 

                        Ghi chú:     + 100 di tích được xếp hạng

                                            + Di tích Quốc gia đặc biệt 12 di tích.

                                            + Di tích cấp Quốc gia: 42 di tích

                                            + Di tích cấp tỉnh, thành phố 46 di tích