UBND thành phố Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022.

19/05/2022 16:32 Số lượt xem: 159

Sáng ngày 19/5, UBND thành phố Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Hoàng Bá Huy, phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí TTHĐND, UBND, ủy ban MTTQ, trưởng các phòng ban ngành của Thành phổ và chủ tịch UBND các phường.


Trong phiên họp kỳ này, UBND đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; báo cáo công tác thu, chi ngân sách; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đánh giá trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch covid 19, song UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Công nghiệp, TTCN của thành phố duy trì ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau dịch cơ bản được khôi phục. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và bán lẻ dịch vụ đạt 59% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1823 tỷ đồng, đạt 37,4% kế hoạch giao. Công tác giao thông, xây dựng và quản lý đô thị được chú trọng, Thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và NQ số 19 của BTV thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý TTXD, đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Các lĩnh vực văn hóa giáo dục, đảm bảo chính sách an sinh xã hội được chú trọng; thành phố tập trung chỉ đạo của triển khai đảm bảo an toàn ANTT trong các dịp lễ Tết và thời gian diễn ra SEA GAMES 31. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết KNTC trên địa bàn…Tình hình ANCT, TTATXH cơ bản được giữ vững.

          Về kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Từ Sơn năm 2022 dự kiến được tổ chức từ ngày 18 đến 20/10/2022. UBND thành phố giao các Ban CHQS thành phố bám sát thực tiễn, rà soát triển khai các bước quy trình để tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc diễn tập.

          Về nội dung đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và NQ số 19 của BTV thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý TTXD đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố…cơ bản các địa phương đã quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết, quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm trên các lĩnh vực, nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh, tuy nhiên phần lớn các địa phương mới dừng lại ở việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp mới phát sinh, tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai còn xảy ra

          Các đại biểu đã đóng góp, đề xuất làm rõ khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách Nhà nước, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai các nhiệm vụ như giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh kiến nghị của nhân dân, trong việc triển khai đăng ký xe đối với công an thành phố và công an các phường…

          Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Bá Huy, phó Bí thư Thành ủy,  chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch covid 19, song bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tình hình kinh tế, xã hội của thành phố cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí lưu ý các ngành chức năng của thành phố và UBND các phường tập trung rà soát  nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; đôn đốc thực hiện các công việc chậm tiến độ, tập trung hoàn thiện hồ sơ thực hiện các tiêu chí nâng cấp các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính thành phố Tù Sơn trình các cấp có thẩm quyền theo kế hoạch, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, yêu cầu các ngành cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị báo cáo thường kỳ, sớm giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân trên thiết bị di động, tập trung thực hiện lộ trình giải quyết thủ tục hành chính theo cấp độ 3, cấp độ 4 theo tiến độ. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của BTV thành ủy, yêu cầu Phòng quản lý đô thị và Phòng TNMT thành phố rà soát đánh giá cụ thể kết quả đạt được những tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cùng với các nội dung trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành chức năng và UBDN các phường thực hiện quyết liệt việc giải quyết đơn thư KNTC, đôn đốc thực hiện các Quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, rà soát đôn đôc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện TTVH thể thao thành phố và các dự án trọng điểm theo kế hoạch./.

HD-XK