Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 346
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 84/KH-TTYTTS KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố Từ Sơn ngày 21-24/4/2022 Y tế 19/04/2022
2 192/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Từ Sơn Văn hóa 19/04/2022
3 282/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Từ Sơn Văn hóa 19/04/2022
4 281/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Từ Sơn Văn hóa 19/04/2022
5 283/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Từ Sơn VSATTP 19/04/2022
6 280/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Từ Sơn Văn hóa 19/04/2022
7 148/UBND-VX V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới Y tế 28/03/2022
8 128/UBND-VX V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 1/2022 LĐTBXH 23/03/2022
9 182/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của UBND thành phố Từ Sơn Văn thư, lưu trữ 09/03/2022
10 83/UBND-NC V/v tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh ở các đơn vị xây dựng mô hình điểm Tư pháp 03/03/2022
11 04/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 02 năm 2022 TB kết luận 28/02/2022
12 157/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý, sử dụng con dấu thứ 2 tại Trung tâm Hành chính công thành phố Từ Sơn TTHC 27/02/2022
13 84/UBND-VX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 23/02/2022
14 151/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Từ Sơn thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Từ Sơn Công nghệ thông tin 23/02/2022
15 17/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn thành phố Từ Sơn, giai đoạn 2022 - 2030 cnty 15/02/2022
16 74/UBND-VX V/v tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho công dân đã nhận Lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 Y tế 13/02/2022
17 15/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác gia đình thành phố Từ Sơn năm 2022 Văn hóa 10/02/2022
18 14/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030) trên địa bàn thành phố Từ Sơn Văn hóa 09/02/2022
19 65/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2022 Chương trình công tác 07/02/2022
20 63/UBND - VX V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người trong diện được tiêm chủng Y tế 04/02/2022
Trang 1/18|<<123456>>|