Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 484
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 326/ V/v thông báo lịch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại PCCC 24/03/2023
2 14/GM-UBND GM giai quyet kien nghi cua Ba Hang - O Hai can bo Ban QL Cho Giau ve NQ 100 T3-2023 Nội chính 24/03/2023
3 73/BC-UBND Báo cáo đánh giá 03 năm triển khai công tác PCD COVID-19 Y tế 24/03/2023
4 143/UBND-NC CV chi dao thuc hien bo sung 1 so Noi dung De an 06 cua TTCP 23T3-2023 Nội chính 24/03/2023
5 135/UBND-XDCB V/v lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Xây dựng cơ bản 22/03/2023
6 136/UBND-NC V/v cung cấp đầu mối để phối hợp trong việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố NC 22/03/2023
7 138/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV ĐTXD&DV HTX Việt Nam tại phường Đình Bảng KTTH 22/03/2023
8 137/UBND-VX V/v báo cáo kết quả 03 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 VX 22/03/2023
9 146/UBND-KT V/v triển khai thực hiện hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại KT 22/03/2023
10 140 /UBND-KTTH Góp ý dự thảo PT ứng dụng CNSH Kinh tế 22/03/2023
11 38/KH-UBND Kế hoạch tiêm phòng đại trà vụ xuân hè năm 2023 Nông nghiệp 21/03/2023
12 39/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ NC 21/03/2023
13 68/BC-UBND Báo cáo việc thực hiện CSPL, về phòng, chống ma túy và phòng chống mai dâm.. LĐTBXH 21/03/2023
14 69/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kết luận số 1848/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra Dự án Khu trung tâm thể thao, trường học, các công trình công cộng, khu đô thị tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn Thanh tra 21/03/2023
15 131/UBND - KTTH Về việc xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 KTTH 21/03/2023
16 132/UBND-NC V/v khảo sát phục vụ công tác thanh tra theo kế hoạch NC 21/03/2023
17 133/UBND-VX V/v chấn chỉnh, khắc phục tình trạng quá hạn, chậm gửi báo cáo KTTH 21/03/2023
18 134/UBND-VX V/v tổ chức các hoạt động chào mừng VX 21/03/2023
19 60/BC-TNMT BÁO CÁO Tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Từ Sơn TNMT 20/03/2023
20 64/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 52/NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ VHTT 20/03/2023
Trang 1/25|<<123456>>|