Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 387
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 635/2022/QĐ-UBND Số: 635 /2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Từ Sơn TC 25/08/2022
2 89/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Từ Sơn. GD 04/08/2022
3 372/UBND-KTTH V/v chuẩn bị các nội dung báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC PCCC 04/08/2022
4 431/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác Y tế 03/08/2022
5 368/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở VX 03/08/2022
6 429/UBND-TNMT Vv báo cáo hoạt động của lò đốt rác phường Đình Bảng Môi trường 02/08/2022
7 370/ UBND-VX Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp GD 02/08/2022
8 428/UBND-VX V/v vận động ủng hộ Quỹ trợ giúp nhân đạo Chữ thập đỏ năm 2022 Chữ thập đỏ 02/08/2022
9 367/UBND-KTTH V/v xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí đốt LPG không đảm bảo điều kiện PCCC PCCC 01/08/2022
10 416/UBND-XDCB V/v thi công xây dựng Trung tâm thương mại, căn hộ để bán của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka Xây dựng cơ bản 01/08/2022
11 410/UBND-NV V/v phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP NV 28/07/2022
12 364/UBND-KT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 theo Nghị quyết số 07 KT 27/07/2022
13 365/ UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và công nhận hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh KT 27/07/2022
14 86/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Từ Sơn Văn hóa 27/07/2022
15 358/UBND-NC V/v cập nhật CSDL quốc gia về dân cư Tư pháp 26/07/2022
16 360/UBND-VX V/v triển khai thực hiện hoạt động thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Y tế 26/07/2022
17 405/UBND-VX V/v tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ Y tế 26/07/2022
18 404/UBND-VX V/v tăng cường quản lý chất thải tại các cơ sở y tế Y tế 26/07/2022
19 359/UBND-KT V/v công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân KT 26/07/2022
20 402/UBND-KTTH Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật Nông nghiệp 26/07/2022
Trang 1/20|<<123456>>|